Thông tin về người sáng lập ra rèm cửa Avinahome

15:27
Trương Thanh Tuấn là người sáng lập ra công ty rèm cửa Avinahome.

Dưới đây là thông tin về anh ấy:
https://www.facebook.com/TruongThanhTuan016
https://www.scoop.it/u/truongthanhtuan
https://twitter.com/TrngThanhTun15
https://www.youtube.com/channel/UCcXZq6vfDIjl2GmDixAoAjA
https://www.linkedin.com/in/truong-thanh-tuan/
https://www.pinterest.com/truongthanhtuan16/
https://about.me/truongthanhtuan
https://vi.gravatar.com/avinahome
https://profiles.wordpress.org/avinahome/
https://angel.co/truong-thanh-tuan
https://www.quora.com/profile/Truong-Thanh-Tuan-1
https://www.instagram.com/truongthanhtuan16/
http://www.spoke.com/people/truong-thanh-tuan-5ce662ff30f32a01d1037c3c
https://orcid.org/0000-0002-6050-2454
https://vk.com/truongthanhtuan
https://www.crunchbase.com/person/thanh-tuan-truong
Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »

Disqus
Tambahkan komentar Anda

3 nhận xét